Hide

Problem D
Margrethe 2.

/problems/dpop22.margrethe2/file/statement/da/img-0001.png
Margrethe 2.s kongelige monogram.

Regenter med samme fornavn som en tidligere regent tildeles af historien et løbenummer. Dronning Margrethe 2. er således den anden af sit navn, og hendes forgænger udstyres i dag med tillæget »1.«.

Nummereringen bliver kun brugt, hvis der er flere regenter med samme navn. Kong Niels (1104–1134) fik fx aldrig en navnebror og kaldes derfor ikke »Niels 1.«. Han hedder bare »Niels«.

Nogle regenter har efternavne som »Sejr« eller »af Pommern«. Disse sættes efter nummereringen, som fx »Valdemar 4. Sejr« eller »Erik 7. af Pommern«.

Regentnummerering begynder med $1$.

Indlæsning

På første linje står antallet $N$ af regenter. Derefter følger $N$ linjer med hver sit regentnavn. Hver linje består af et enkelt fornavn (uden mellemrum eller bindestreg), muligvis efterfulgt af et efternavn.

Testgrupper

Der er $4$ testgrupper:

Gruppe

Point

Begrænsninger

1

25

Alle navne er »Christian« eller »Frederik« og forekommer mindst $2$ gange

2

24

Alle navne er fornavne og forekommer mindst $2$ gange

3

23

Alle navne er fornavne

4

28

Ingen begrænsninger

Udskrift

$N$ linjer med de samme regenter i samme rækkefølge som indlæsningen og med korrekt nummerering.

Sample Input 1 Sample Output 1
5
Christian
Christian
Frederik
Frederik
Christian
Christian 1.
Christian 2.
Frederik 1.
Frederik 2.
Christian 3.
Sample Input 2 Sample Output 2
7
Christian
Margrethe
Christian
Frederik
Christian
Frederik
Margrethe
Christian 1.
Margrethe 1.
Christian 2.
Frederik 1.
Christian 3.
Frederik 2.
Margrethe 2.
Sample Input 3 Sample Output 3
6
Christian
Hans
Christian
Frederik
Christian
Frederik
Christian 1.
Hans
Christian 2.
Frederik 1.
Christian 3.
Frederik 2.
Sample Input 4 Sample Output 4
53
Gorm
Harald Blåtand
Svend Tveskæg
Harald
Knud den Store
Hardeknud
Magnus den Gode
Svend Estridsen
Harald Hen
Knud den Hellige
Oluf Hunger
Erik Ejegod
Niels
Erik Emune
Erik Lam
Svend Grathe
Knud
Valdemar den Store
Knud
Valdemar Sejr
Erik Plovpenning
Abel
Christoffer
Erik Klipping
Erik Menved
Christoffer
Valdemar
Valdemar Atterdag
Oluf
Margrethe
Erik af Pommern
Christoffer af Bayern
Christian
Hans
Christian
Frederik
Christian
Frederik
Christian
Frederik
Christian
Frederik
Christian
Frederik
Christian
Frederik
Christian
Frederik
Christian
Frederik
Christian
Frederik
Margrethe
Gorm
Harald 1. Blåtand
Svend 1. Tveskæg
Harald 2.
Knud 1. den Store
Hardeknud
Magnus den Gode
Svend 2. Estridsen
Harald 3. Hen
Knud 2. den Hellige
Oluf 1. Hunger
Erik 1. Ejegod
Niels
Erik 2. Emune
Erik 3. Lam
Svend 3. Grathe
Knud 3.
Valdemar 1. den Store
Knud 4.
Valdemar 2. Sejr
Erik 4. Plovpenning
Abel
Christoffer 1.
Erik 5. Klipping
Erik 6. Menved
Christoffer 2.
Valdemar 3.
Valdemar 4. Atterdag
Oluf 2.
Margrethe 1.
Erik 7. af Pommern
Christoffer 3. af Bayern
Christian 1.
Hans
Christian 2.
Frederik 1.
Christian 3.
Frederik 2.
Christian 4.
Frederik 3.
Christian 5.
Frederik 4.
Christian 6.
Frederik 5.
Christian 7.
Frederik 6.
Christian 8.
Frederik 7.
Christian 9.
Frederik 8.
Christian 10.
Frederik 9.
Margrethe 2.
CPU Time limit 1 second
Memory limit 1024 MB
Author
Thore Husfeldt
Source D-Pop 2022
License Creative Commons License (cc by-sa)

Please log in to submit a solution to this problem

Log in